Skickguide

Att gradera ett Magic-kort kan vara något som vissa tycker är enkelt medan vissa tycker det är lite mer komplicerat. Detta kan ibland göra att konflikter uppstår huruvida ett korts skick verkligen var det som säljaren har valt att ange, och denna guide syftar till att försöka minimera detta genom att göra en så tydlig och bra förklaring som möjligt till de olika skick som finns, vad man ska tänka på osv.

Gradering av kort i olika nivåer är något som funnits sedan flera decennier tillbaka, och således borde vara någorlunda standardiserat idag. Dessvärre har olika graderingstraditioner utvecklats i olika delar av världen; USA har valt en typ av graderingsskala medan vi i Europa har valt en annan. Vi kommer i denna guide utgå ifrån den europeiska standarden.

För att ytterligare hjälpa dig på traven i denna djungel av olika graderingsnivåer har vi nedan också valt att bistå med bilder så att du kan jämföra. Utöver själva skalan av nivåer på skickbedömning så finner du längst ner i denna guide även lite övrig information kring saker som är bra att tänka på när du graderar ett kort.

Mycket nöje!


Near Mint (NM)

Ett kort som är i så pass bra skick att det troligen aldrig har varit utan en plastfickas skydd. Vissa små skavanker på kortet kan förekomma som t.ex. väldigt få vita prickar på kanten (se hörnen på fotot för exempel) eller enstaka litet märke i ytan (som bara syns i reflekterat ljus), men överlag skall kortet vara i så pass fint skick att det ser ut som att det aldrig har varit använt utan skydd av plastficka.

Excellent (EX)

Ett kort i detta skick har något fler skavanker än ett kort i Near Mint. Dessa skavanker skall dock inte vara så pass tydliga att de vid en första inspektion står ut, utan kan uppenbara sig i form av exempelvis små vita prickar, en liten nagg i kanten eller lättare repor i ytan som inte framgår förrän vid närmare inspektion.

Fine (FN)

Ett kort i detta skick har mer synliga skador och har troligen använts en del utan plastficka, kanske några få turneringar. Skadorna förekommer ofta kring kortets kanter med skadade hörn, allmänt slitage av spelande, repor eller liknande.

Good (GD)

Ett kort i detta skick har spelats och använts frekvent utan plastfickor. Detta har gjort att kortet har tagit en hel del skada på samma sätt som ett kort i skicket Fine men skadan är mer omfattande. Det kan även förekomma repor, lätta böjningar och andra typer av skador som finns beskrivna separat längre ner - notera att dessa ska kommenteras i kortets beskrivning.

Poor (PR)

Ett kort i detta skick har fått leva ett hårt liv och har så pass mycket skavanker att det är tydligt att dessa har uppstått av mer än bara normalt spel utan plastfickor. Denna typ av kort har oftast extremt tydliga skador, veck, långa och/eller djupa repor, vattenskada eller större områden där trycket nötts bort. Är ett kort inte turneringslegalt pga dess skador, dvs. om de syns eller känns trots att man använder plastficka, bör det mest troligt graderas som Poor med en kommentar om detta.


Övrig information

Då ovan vanliga skick på kort inte alltid går att använda fullt ut har vi nedan även lagt till en sektion som tar upp diverse specialfall av kortskick. Syftet är att göra det lättare för dig som säljare att gradera ditt kort rätt och för dig som köpare att få en tydligare bild av graderingen på kortet. Notera att om ditt kort faller under någon av nedan kategorier bör du lägga till en kommentar i kortbeskrivningen. En bild på kortet är också att föredra.

Omdesignat kort (Altered art)

En del kort har vad som kallas ”altered art”, d.v.s. att någon har förvrängt kortets ursprungliga design genom att måla över det, på det o.s.v. Kortet kan i övrigt vara i helt perfekt skick, bortsett från att det då har blivit omdesignat. Dessa kort är fullt möjliga att sälja men vi rekommenderar att du tar en bild på kortet och laddar upp den så att den potentiella köparen tydligt får se vad som har blivit omdesignat/altered. En kommentar under kortet är obligatorisk.

Målade kanter

Till denna kategori hör kort där kanterna målats svarta för att “bättra på skicket” och dölja slitage eller för att dölja att kortet egentligen är vitkantat. Precis som för veckat kort skall dessa alltid graderas till Poor och en kommentar läggas till. Detta gäller också kort med svarta kanter som blivit målade vita, även om det är betydligt mer sällsynt. Det enklaste sättet att identifiera ett "inkat" kort är att titta på det i profil, syns det svarta fläckar i den tunna och annars vita papperskanten betyder det sannolikt att ramen bättrats på med tusch eller liknande.

Grumligt kort (Clouding)

Om ett kort har hanterats på fel sätt, blivit utsatt för fukt eller motsvarande så kan effekten bli att kortets framsida uppfattas som grumlig. Detta är speciellt vanligt på äldre foil-kort (se bild), men även på äldre kort överlag. Dessa typer av kort kan aldrig bli graderade som Near Mint, oavsett hur bra skick kortet har i övrigt, utan här får man välja en annan gradering med en kommentar om att kortet är grumligt. Vi rekommenderar även att man tydligt förklarar att kortet är grumligt vid försäljning.

Böjt kort

Ett kort kan av olika anledningar bli böjt under sin livstid (extra vanligt med foil-kort från vissa tidsperioder som kan benämnas på olika sätt: foil-warping, warping, foilcurled och foilbent är förekommande varianter.) Ett böjt kort kan inte bli graderat som Near Mint oavsett hur bra skicket är i övrigt. En bild på kortet brukar underlätta för den eventuella köparen och en kommentar är obligatorisk.

Professionellt graderade kort (Graded cards)

En del spelare väljer att skicka in sina extra fina kort för professionell gradering, något som varit populärt under lång tid. De två företag man pratar om i samband med detta är PSA (Professional Sports Authenticator) och BGS (Becket Grading Services), vilka betygsätter kortens skick och "låser in" kortet i ett etui gjort av hårdplast med betyget (1-10) tydligt påmärkt. Professionellt graderade kort säljs alltid med ett intakt etui och företagets gradering används istället för SvM:s skala för skickbedömning.

Repade kort

Repor på kort drar ner skicket på dem, beroende på hur allvarliga reporna är. En extremt lätt ytrepa som är svår att notera även när man betraktar kortet i reflekterat ljus kan få förekomma på ett kort i skick Near Mint som har ytterst få övriga märken. Lättare ytrepor som är svåra att notera kan förekomma på kort i skick Excellent. Kort i skick Fine kan ha lättare repor, medan kort i skick Good kan ha tydliga repor och värre. De tydliga reporna bör alltid kommenteras i kortbeskrivningen.

Signerade kort

Vissa spelare och kanske främst samlare värderar dessa kort högre än deras icke-signerade motsvarighet. Ett signerat kort skiljer sig inte från vanliga kort när det kommer till gradering så länge kortet är signerat av någon inom Magic-världen, vanligen är det en signatur från kortets originalkonstnär som efterfrågas. Med det sagt så har även Magics skapare Richard Garfield och diverse professionella spelare signerade kort i omlopp. Om du däremot själv har signerat dina kort gör du bäst i att låta dessa ligga kvar i lådan, då en sådan signering tyvärr bara gör att kortets gradering åker ner till Poor.

Stämplade kort

Vid olika turneringar kan det delas ut stämplade, eller på annat sätt markerade, kort till de deltagande och dessa säljs ibland vidare. Som beskrivet ovan innebär oönskat bläck eller färg en lägre gradering, så också i detta fall. Vad man generellt kan säga är att du som säljare måste informera om detta antingen via en kommentar eller en bild.

Vattenskadade kort

Om ett kort mot all förmodan lyckas bli vattenskadat ställer detta till det lite gällande graderingen. Riktlinjerna för detta är att skicket automatiskt blir Poor. Om vattenskadan är av lindrigare variant förklara det gärna med en kommentar eller bild för en potentiell köpare.

Ocentrerade kort

Om ett korts fram och/eller baksida är påtagligt ocentrerade bör detta anges i en kommentar. T.ex: "Ocentrerad baksida."